Zdrowie psychiczne

W Poradni Zdrowia Psychicznego udzielane są porady w ramach ubezpieczenia NFZ oraz świadczenia odpłatne.
Pacjenci chcący uzyskać poradę psychologiczną zobowiązani są okazać skierowanie od lekarza psychiatry.

W Poradni Pacjentów przyjmują:

  •     dr n. med. Magdalena Piegza, specjalista psychiatra
  •     lek. Karolina Jagoda, psychiatra
  •     mgr Aleksandra Kaczmarczyk, psycholog
  •     mgr Anna Cyran, psycholog
  •     mgr Joanna Kukowka, psycholog

Są w życiu człowieka, a szczególnie w sferze jego psychiczności sytuacje, w których tylko profesjonalna pomoc specjalistów może przynieść ulgę, pomóc poprawić twoje życie. Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym każdego człowieka, o które dbamy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy medycznej i psychologicznej.