Dyżur nocny

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1793, z późn. zm.) wprowadzającą system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

od dnia 01 października 2017
świadczenia z zakresu

Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

realizowane są

w Szpitalu w Pyskowicach
ul. Szpitalna 2
nr tel. 32 230 54 15