Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz 1173) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.