Holter ciśnieniowy

24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego metodą Holtera, polega na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Pomiary wykonywane są co 30 minut podczas dnia oraz co 2 godziny w nocy – niezależnie od pacjenta.

Badanie to służy do wykrywania nadciśnienia, pozwala również rozpoznać tzw. nadciśnienie białego fartucha czyli wzrost wartości ciśnienia jedynie podczas pomiaru w gabinecie lekarskim, ocenia też skuteczność leczenia nadciśnienia. Przez cały czas na jednym ramieniu założony jest mankiet do pomiaru ciśnienia połączony z rejestratorem wielkości walkmena noszonym na pasku, który posiada automatyczną pompę i jest zasilany za pomocą baterii.

W dniu badania pacjenci przyjmujący na stałe leki powinni przyjąć codzienną dawkę – chyba, że lekarz kierujący na badanie zdecyduje inaczej.