Zlecenia kontynuacji leków stałych można przekazać:

1. drogą telefoniczną – poprzez telefony rejestracji

2. do skrzynek pocztowych przy przychodniach

3. drogą mailową na adresy:

– dla pacjentów z Pyskowic na adres:

recepty.paderewskiego@remedium.net.pl

– dla pacjentów z Toszka na adres:

recepty.toszek@remedium.net.pl

Prosimy o zaznaczenie imienia i nazwiska, roku urodzenia, numeru telefonu, na który podamy kod recepty oraz nazw leków stałych i ilości opakowań.

Recepty będą przygotowane w ciągu 1-2 dni roboczych. Kody e-recept zostaną przekazane telefonicznie lub SMS’em na podany numer telefonu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Centrum Usług Medycznych AA REMEDIUM Sp. J.

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Medycznych AA REMEDIUM Sp. J. z siedzibą w  Pyskowicach ul. Paderewskiego 11, 44-120 Pyskowice NIP 969-12-05-518 REGON 276616780
Nasze dane kontaktowe: cum@wp.pl
Tel : (032) 233 87 62

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w trakcie wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych jest art. 6 ust. lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami danych osobowych zebranych podczas wykonywania działalności leczniczej są: Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Rzecznik Praw Pacjenta, Ministerstwo Zdrowia, osoby upoważnione do informacji o stanie zdrowia pacjenta.
W szczególnych przypadkach: Sądy, Prokuratura oraz Policja, a także firmy ubezpieczeniowe.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania danych osobowych określa Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i może wynosić w zależności od rodzaju dokumentacji nawet 30 lat.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Mają Państwo prawo do:
dostępu do danych osobowych w postaci kopii danych
zmiany danych, gdy są one nieprawidłowe,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego.

KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W sprawie ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: cum@wp.pl